Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 29.05.2018. године (уторак) предвиђени радови на трансформаторским станицама:

1. ТС 110/35kV Шамац (од стране Електропреноса)
2. ТС 35/10 kV Баткуша

и да ће због тога доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије, како слиједи:

1. У уторак, 29.05.2018. године у времену од 09:00 до 12:00

- Сви потрошачи на подручју општине Шамац

2. У уторак, 29.05.2018. године у времену од 09:00 до 15:00
- МЗ Брвник
- МЗ Ново Село
- МЗ Доња Слатина
- МЗ Баткуша
- МЗ Обудовац
- МЗ Обудовац 2
- МЗ Горња Слатина
- МЗ Средња Слатина
- МЗ Гајеви
- МЗ Корница
- МЗ Леденице
- МЗ Лужани

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић