Pretraga

U četvrtak 27. septembra 2018. godine sjednica SO Šamac

Za četvrtak 27.09.2018. godine zakazana je XXIII redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o upravlјanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselјu i putnih objekata na njima
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Šamac za period 01.01. - 30.06.2018. godine
5. Informavija o realizaciji Odluke o usvajanju Akcionog plana po Izvještaju Glavne službe o reviziji finansijskog izvještaja opštine Šamac za 2015. godinu broj 07-022-53/17 od 28.02.2017. godine
6. Informacija o naplati komunalnih taksi i naknada u periodu 01.01. - 30.06.2018. godine
7. Informacija o radu opštinskih inspektora za period 01.01. - 30.06.2018. godine
8. Informacija o izvršenom upisu učenika u prve razrede Srednje škole „Nikola Tesla“ i osnovnih škola na području opštine Šamac za školsku 2018/2019. godinu
9. Prijedlog odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača i dodjeli u zakup polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srpske Petrović Simo iz Obudovca
10. Izbor, imenovanja, razrješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora JZU Apoteka Šamac
b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Apoteka Šamac
c) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlјa Šamac
č) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlјa Šamac
ć) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjelјenja za privredu i inspekcijske poslove
d) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Šamac
dž) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Šamac
đ) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JPU Radost Šamac
e) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JPU Radost Šamac
f) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlјa Šamac
g) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlјa Šamac
h) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Šamac
i) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Šamac
11. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Nikolina Škrbić, dipl. ekonomista

**materijal za 23. sjednicu možete preuzeti ovdje