Претрага

Јавна установа „Центар за културу“ Шамац

Ђенерала Драже Михајловића бб, 76230 Шамац

+387 (0)54 611 069
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

http://centarzakulturu-samac.org/sr-BA/

 

Јавна установа „Центар за културу“ Шамац основана је Одлуком о оснивању Јавне установе „Центар за културу“ Шамац број 07-022-169/09 од 30.09.2009. године, донесеном од стране Скупштине Општине Шамац.
Рјешењем Основног суда у Добоју број 085-0-Рег-10-000 070 од 26.04.2010. године, регистровано је под називом Јавна установа „Центар за културу“ Шамац.
Оснивач Јавна установа“Центар за културу“ Шамац је Општина Шамац.
Назив установе је: Јавна установа „Центар за културу“ Шамац, са потпуном одговорношћу
Сједиште Центра је у Шамцу, улица Ђенерала Драже Михајловића бб.

Центар обавља дјелатност од општег интереса и има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар код надлежног суда. То је јавна установа са овлаштењима за обављање дјелатности промоције, очувања и заштите културних вриједности на територији општине Шамац, у оквиру својих права и дужности прописаних законом.

Дјелатности центра су:

  • Кампови и простори за камповање, дјелатност приказивања филмова, изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп, организација састанака и пословних сајмова, образовање у области културе, обезбјеђивање културних и друштвених услуга, остале забавне и рекреативне дјелатности.

Центар се обавезује да послове из своје надлежности врши благовремено и квалитетно и на начин који ће задовољити потребе и интересе грађана из области за које је основан, на законит начин и у складу са закљученим уговорима.
Центар за културу Шамац има за циљ да ангажовањем у сарадњи са осталим субјектима који се баве дјелатностима везаним за културу  искористи компаративне предности положаја Шамца и његове туристичке понуде и створи имиџ града као привлачне дестинације радо посјећене од стране домаћих и страних туриста.