Ускоро одбор за здравље у Шамцу

Предсједник Скупштине општине Шамац Предраг Маринковић истакао је првог новембра да је општина Шамац једна од првих локалних заједница у Републици усвојила Одлуку о оснивању одбора за здравље. На наредној 21-ој сједници Скупштине биће припремљен и приједлог седам чланова одбора које ће усвојити одборници Скупштине. Одлука је усвојена на основу Закона о локалној самоуправи и Закона о здравственој заштити чији је циљ активније укључивање локалне заједнице у праћењу остваривања здравствене стратегије на нивоу примарне здравствене заштите као помоћ и подршка раду здравстевних установа и радника.


 

- Грађани би имали интерес у томе што ће се сигурно ниво здравствене заштите на подручју општине Шамац повећати и биће квалитетнији, јер одбор има и та овлаштења да одлучује и разматра сва питања везана за здравствену заштиту и њихово рјешавање и упућује према Скупштини и начелнику уколико је то из надлежности начелника и Скупштине општине – рекао је предсједник Скупштине Предраг Маринковић.

Према његовим ријечима одбор ће чинити одборници и све заинтересоване друге организације као што су васпитно образовне установе, здравствене установе, установе за социјални рад и друга удружења грађана која покажу интерес за рад у одбору. Чланове одбора именоваће Скупштина на приједлог комисије за избор и именовање на мандатни период Скупштине општине, рад одбора мора бити усаглашен са Законом и прописима општине, а одбор може донијети и свој Пословник о раду.

Маринковић је навео да је оснивање одбора за здравље у инетерсу здравствених установа и грађана општине Шамац.

 

Светлана Павловић, дипл.журналиста