Претрага

У сриједу 27. фебруара 2019. године сједница СО Шамац

За сриједу 27.02.2019. године заказана је XXVIII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о давању сагласности на оснивање права службености на непокретностима

4. Приједлог одлуке о допуни одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац
5. Приједлог програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Шамац за 2019. годину
6. Приједлог програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
7. Приједлог годишњег плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Шамац за 2019. годину
8. Приједлог програма и календара културних активности у 2019. години
9. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Шамац za 2018. годину
10. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње за 2018. години
11. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2018. години
12. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2018. години
13. Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2018. години
14. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2018. год.
15. Информација о раду општинских инспекција у 2018. години са планом рада за 2019. годину
16. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 28. сједницу можете преузети овдје