Претрага

У петак 29. марта 2019. године сједница СО Шамац

За петак 29.03.2019. године заказана је XXIХ редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXVIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о додјељивању Повеље за 2018. годину Влади Републике Србије

4. Приједлог одлуке о додјељивању Априлске награде за 2018. годину
5. Приједлог одлуке о додјељивању Плакете за 2018. годину
6. Приједлог одлуке о додјељивању Похвале за 2018. годину
7. Извјештај о раду начелника општине Шамац и Општинске управе Шамац у 2018. години
8. Извјештај о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за 2018. годину
9. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018. години
10. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2018. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2019. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину
11. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2018. години
12. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2018. годину са Програмом рада Општинске борачке организације Шамац за 2019. годину
13. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Шамац
б) Извјештај Комисије за спровођење Поновног јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
в) Приједлог рјешења о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Шамац
г) Приједлог рјешења о разрјешењу Владимира Благојевић дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац, због подношења оставке
д) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац
14. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 29. сједницу можете преузети овдје