Информација о стању на подручју општине Шамац на дан 14.05.2019. у 19 часова

Стање и предузете мјере: Стање на подручју наше општине је редовно. Ријека  Боснa је још увијек у кориту док је ријека Сава мањом површином ван корита али није направила неку штету. Каналска мрежа на подручју општине је у функцији и не представља опасност за становништво и њихову имовину. За сада немамо поплављених објеката. Високи водени талас који је јутрос угрожавао подручје општине Добој, тренутно пролази кроз подручје наше општине. Очекујемо да ће у наредних неколико сати улити у ријеку Саву и да неће угрозити имовину грађана.

Кабинет Начелника општине и припадници цивилне заштите у потпуности реализују План заштите и спасавања од поплава.
Служба цивилне заштите је у сталном контакту са предсједницима Савјета МЗ уз ријеку Босну и ријеку Саву.
Проглашењем Редовне одбране од поплава од стране Подручног руководиоца одбране од поплава за Средњу Посавину уведено је и стално дежурство радника Службе ЦЗ, предсједника СМЗ у 8 мјесних заједница и повјереника у тим МЗ.
Стављен је у функцију Оперативно комуникативни центар и врши се сталан обилазак критичних мјеста уз р. Саву и р. Босну.
Штаб за ванредне ситуације је такође у приправности.
У приправности су и други субјекти заштите и спасавања који учествују у Редовној одбрани од поплава.
Ту прије свега мислимо на ВП „Ушће Босне“ који су обезбиједили довољне количине врећа и насипног материјала.
Све мјере остају на снази до даљњег јер се очекује пораст водостаја ријеке Саве у наредном периоду.

ВОДОСТАЈИ: вријеме: 18:00 часова.

Ријека САВА: ниво: 495, тренд: расте.

Ријека БОСНА: ниво: 860, тренд: расте.

БОСНА ДОБОЈ: ниво: 307, тренд: пада.

БОСНА МОДРИЧА: ниво: 280, тренд: стагнира.