Обавјештење о могућности остваривања подстицајних средстава за контролу плодности пољопривредног земљишта

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче (комерцијална и некомерцијална пољопривредна газдинства која испуњавају услове по Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2019. години) да Агенција за аграрна плаћања одобрава бесплатно испитивање плодности пољопривредног земљишта у 2019. години.

Захтјев за остваривање права за ову врсту подстицаја подноси се Агенцији на Обрасцу 33. из прилога Правилника, најкасније до 15. јуна текуће године.
Члан 61. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“, број: 18/2019) и Образац 33 из Прилога овог Правилника можете преузети   О В Д Ј Е.