Претрага

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештевамо Вас да су дана

12.06.2019. године (сриједа)

предвиђени радови на трансфотрматорским станицама:

1.
ТС 110/35/10
kV Шамац (од стране Електропреноса)
2.
ТС 35/10 kV Шамац 1

и да ће због тога доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије, како слиједи:

1. У сриједу, 12.06.2019. године у времену од 09:00 до 14:00 часова

- Градско подручје Шамца, осим подручја уз заобилазни магистрални пут око града, дијела насеља Дуга и дијела Његошеве улице од скретишта за електродистрибуцију до кружног тока, гдје неће бити прекида у напајању
- Насеље Јасеник
- МЗ Писари
- МЗ Горња Црквина
- МЗ Доња Црквина
- МЗ Засавица

2. У сриједу, 12.06.2019. године у времену од 11:00 до 13:00 часова
- МЗ Крушково Поље
- МЗ Лугови и насеља Лугови 1 и Лугови 2
- МЗ Горњи Хасић
- МЗ Доњи Хасић
- Дио МЗ Шкарић који се напаја са трафостанице Шкарић Центар

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић