Претрага

У уторак 25. јуна 2019. године сједница СО Шамац

За уторак 25.06.2019. године заказана је XXХI редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о стављању у промет градског грађевинског земљишта у својини Oпштине Шамац

4. Извјештај о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника у Добоју за период 01.01.2018 до 31.12.2018. године Општина Шамац
5. Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац за 2018. годину
6. Извјештај о раду Начелника у органима КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац за период 01.01. – 31.12.2018. године
7. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2018. години са планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2019. години
8. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2018/2019. години
9. Извјештај о успјеху и владању ученика ЈУ Средњошколског центра „Никола Тесла“ на крају првог полугодишта за школску 2018/2019. годину
10. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2018. години са упоредним показатељима из 2017. године
11. Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине Шамац у 2018. години
12. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2018. години
13. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНE
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 31. сједницу можете преузети овдје