Претрага

Одржана шеснаеста сједница Скупштине општине Шамац

Одборници Скупштине општине Шамац на својој редовној 16. сједници, одржаној 28. априла, донијели су Одлуку о измјени постојећег стања урбанистичког плана у дијелу плана парцелације на просторној цјелини Јавног предузећа „Слободна Зона“ Шамац као предуслова за изградњу индустријске зоне. То је активност коју је Начелник општине више пута највљивао у средствима информисања, а ради се о изградњи треће саобраћајне траке која представља предуслов за нормалније функционисање теретног и путничког саобраћаја с једне стране, а на другој страни дијела некретнина које се непосредно налазе уз предузеће „Лука Шамац“. Прометовање ове некретнине да ли путем купопродаје или уговора о јавном приватном партнерству требало би да брзо услиједи, а то значи да су инфраструктурни радови и они који се тичу папирологоопје завршени. Након доношења ове Одлуке кренуће се у послове финализирања Уговора са иностраним инвеститорима који су заинтересовани за изградњу производних капацитета са одговарајућом комуналном инфраструктуром.

 


Измјена урбанистичког плана односи се на дио плана парцелације на земљишту које припада Слободној зони Шамац на којем ће бити изграђена трећа саобраћајна трака за усмјеравање теретног саобраћаја у зони Царинског терминала на Граничном прелазу између БиХ и Хрватске. Друга измјена односи се на пренамјену земљишта Слободне зоне у близини Луке Шамац ради изградње индустријске зоне. Овом измјеном обухваћено је око 8000 квадратних метара земљишта.

- Дио комуналне инфраструктуре би се односио на садржаје, значи бензинска пумпа, трговина, хотел, мотел и један дио на производњу пелета. То је фирма из Словеније са којом планирамо да већ наредне седмице имамо конкретне преговоре, а остаје нам и дио некретнина које би финансирали остале пратеће потребе које сматрамо да би задовољиле на тој локацији уз напомену да формирање ове треће саобраћајне траке се непосредно налази и граничи са формирањем нових парцела што значи да би имали апсолутно добар предуслов путне комуникације и комплетне инфраструктурне комуникације на овом дијелу – рекао је Саво Минић, Начелник општине Шамац.

Скупштина општине усвојила је и закључак о прихватању Споразума о партнерству између Скупштине општине, Начелника општине и невладиних организација општине Шамац. Споразумом су дефинисани основни принципи заједничке вриједности, правци будућег развоја цивилног друштва и главне области заједничког рада и сарадње.


- То се односи на све невладине организације које дјелују на овом подручју. Хоћу да истакнем да је и досада постојао један висок ниво сарадње и да ће овај Споразум о сарадњи дићи на још виши ниво и да ћемо бити сви ефикаснији и транспарентнији – рекао је Предраг Маринковић, Предсједник Скупштине општине Шамац.

Маринковић је истакао да потписници Споразума треба да се прихватају оквира који произилазе из Европске повеље о локалној самоуправи, Устава БиХ, Закона о локалној самоуправи Републике Српске и Статута општине Шамац из кога произилазе законски оквири о придруживању грађана и изградњи једног демократског друштва.

Једна од тачака дневног реда била је и измјена Пословника која се односи на начин пријављивања за гласање одборника на Скупштини.

-Досада је то била пракса да се иде писмено и видјели смо да то не иде најбоље и договорили смо се да убудуће одборници за дискусије у раду Скупштине пријављују усмено и да на такав начин утврђујемо редосљед гласања – нагласио је Маринковић.

На шеснаестој редовној сједници Скупштине општине Шамац усвојени су извјештаји о раду за 2009 годину са Програмима рада за 2010. годину, ЈЗУ “Дом здравља“ Шамац, „Шамац стана“ и Професионалне ватрогасне јединице.

У програму рада за 2010. годину Професионална ватрогасна једница планирала је да са општинама Пелагићево и Доњи Жабар формира једно заједничко ватрогасно одјељење које би своје дежурство обављало у мјесној заједници Обудовац, тако да би успјешно покривало подручје наведених општина. Када су у питању трошкови рада и лична примања, исте би сносиле све три општине сразмјерно. У наредном периоду ће услиједити договори око реализације истог.

Поред осталог, одборници Скупштине општине Шамац усвојили су неколико Одлука, дали сагласност око избора чланова УО у ЈУ “Центар за социјални рад“, ЈУ “Дјечије обданиште“ и „Туристичка организација“.

На 16. сједници Скупштине именовани су и директори ЈЗУ “Дом здравља“ др Анкица Скендеровић – Поповић, „Центра за социјални рад“ Петар Андрић, ЈЗУ “Апотека“ Дубравка Пантелић и ЈУ “Дјечије обданиште“ Младенка Митровић.


 

Више фотографија у фото-албуму, секција дешавања.