Претрага

У петак 22. новембра 2019. године сједница СО Шамац

За петак 22.11.2019. године заказана је XXХV редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXXIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о реализацији Закључка Скупштине општине Шамац у вези пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци донесеној по жалби Општине Шамац у спору са Н.Б.С. Гроуп д.о.о. Шамац, број 07-022-267/19, број 07-022-267/19 од 31.10.2019. године, коју ће начелник Општине Шамац поднијети усмено
3. Приједлог одлуке о дугорочном кредитном задужењу Општине Шамац

4. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Шамац за 2019. годину
5. Приједлог одлуке о измјени одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2019. годину
6. Приједлог одлуке о измјенама одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног замљишта у својини Републике Српске Миљић Сави из Доње Слатине
7. Информација Полицијске станице Шамац о безбједносној ситуацији на подручју општине Шамац са аспекта појаве миграната
8. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 35. сједницу можете преузети овдје