Рјешавање поплављеног земљишта на шамачком подручју

У склопу редовних активности Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у општини Шамац, а на основу закључка Начелника општине, предузеће „Ушће Босне“ завршило је са активностима око чишћења дијела корита потока Градашница у мјесној заједници Гајеви.

 

Радови су почели  од моста на улазу у мјесну заједницу Гајеви. Овом приликом уклоњени су сви незаконито постављени прелази преко потока и извршено је измуљавање у дужини од 300 метара.

Након обављених активности проток воде се побољшао, али је остао велики проблем надолажења отпадних вода из правца Градачца, те у наредном периоду то се мора ријешити у сарадњи са Агенцијом за воде РС– рекао је Милан Николић шеф одсјека за пољопривреду.

Поред овог проблема који је половично ријешен, представници Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и представници „Ушча Босне“ обишли су мјесну заједницу Баткуша и Обудовац и пољопривредна земљишта која су поплављена. Том приликом установљено је да се у мјесној заједници Баткуша, у рејону Полојчани појавио проблем. Наиме ради се о поплављеном земљишту које су проузроковали канали који се улијевају у ријеку Толису, а излили су се у ширину од 30 метара са обје стране.

-Проблем зачепљења се налази у близини улијевања поменутих канала у Толису, један се може измуљати док други има проблем неријешеног минираног дијела - рекао је Николић .

Он је истакао да се сличан проблем налази на рејону „Башче“ у мјесној заједници Обудовац према рејону Цревањка која се улијева у Толису видно зачепљен смећем у дужини до 300 метара, тако да се вода излила на пољопривредне површине у дужини до 50 метара са обје стране.

Представници Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у општини Шамац и „Ушћа Босне“ виде рјешење овог проблема у вађењу смећа, али проблем је такође минирани дио који би се требао у наредном периоду деминирати.