Заједничка стратегија четири општине

Начелници општина Шамац, Орашје, Оџак и Сребреник, у хотелу „Плажа“ у Шамцу су 9. априла одржали заједнички састанак на коме су анализирали могуће ефекте програма заједничког развоја који ће у наредне четири године бити реализовани под покровитељством Агенције УН и УНДП-а. Истог дана одржана је и обука кадрова за што успјешнију реализацију већег броја малих пројеката који садржи овај програм. 

-Програм стратешког развоја који је УНДП понудио локалним заједницама прилика је коју објеручке прихватамо, јер у пројекту препознајемо могућности од изузетног значаја када је развој општине Шамац у питању – рекао је начелник општине Шамац Саво Минић.

Комплетна активност односи се на социјални, економски и еколошки сектор и биће подупријета финансијском подршком УНДП-а. У функцији припреме за ефикасну реализацију већег броја мањих пројеката који ће бити садржани у Стратегији развоја локалних заједница учесника стручњаци УНДП-а организовали су мориторинг за обуку кадрова, односно упознавање са процедурама које ће бити нужне за реализацију послова који ће услиједити.

-Општина Шамац је једна од партнерских општина у оквиру УНДП-а која конкретно за ове четири општине има Стратегију интегрисаног локалног развоја која ће бити рађена у сарадњи са УНДП, са консалтинг групом која ће бити именована испред УНДП-а наглашава Минић.

Минић истиче да је питању Стратегија интегрисаног и координираног локалног развоја заједничког рјешавања проблема, те општина Шамац препознаје свој интерес.

-Општина Шамац има добре капацитете. Имајући у виду да смо завршили социјално – економску карту и да знамо своје привредне, културне, економске и друге капацитете, имамо демографску слику становништва. У оквиру систематизације општинске административне службе већ смо припремили мјесто које ће бити пратеће за реализацију ових пројеката – каже Минић.

Стратегија која ће обухватити програме о којима је ријеч требало би да буде готова до септембра мјесеца текуће године, прије пројекције Буџета за наредну годину како би се они могли уврстити у овај стратешки финансијски документ.

Начелник општине Орашје Ђуро Топић овај пројекат УНДП-а безрезервно прихвата, јер је то како он каже јединствена прилика да се заједнички, односно координирано рјешавају проблеми локалне заједнице, поготово што је на овај начин могуће поднијети кандидатуру за финансирање из Европских фондова.

-Очекујемо да имамо једну интегрисану Стратегију развоја општине Орашје гдје би имали све то у једном документу и реално сагледамо шта то Општина може направити, а шта не може. Имамо Стратегије које су преобилне и које у себи садрже неке пројекте које општина не може да имплементира нити је надлежна и зато је овакав пут добар – рекао је Ђуро Топић начелник општине Орашје. 

На састанку начелника партнерских општина у реализаацији наведене локалне Стратегије развоја констатовано је да ће овим бити омогућена реалнија процјена и планирање развоја.