Pretraga

U petak 5. juna 2020. godine sjednica SO Šamac

Za petak 05.06.2020. godine zakazana je XL redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

D  N  E  V  N  I   R  E D

 1. Izvod iz zapisnika sa XXXIX redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
 2. Izvod iz zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine opštine Šamac
 3. Informacija Načelnika opštine i Štaba za vanredne situacije o preduzetim mjerama i aktivnostima za reagovanje na pojavu bolesti COVID - 19 na teritoriji opštine Šamac
 4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika pravobranioca Doboj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine opština Šamac
 5. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Šamac za period 01.01-31.12.2019. godine
 6. Prijedlog odluke o pokriću deficita budžeta opštine Šamac po godišnjem finansijskom izvještaju o izvršenju budžeta opštine Šamac za 2019. godinu
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Plana za izmirenje neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda
 8. Izvještaj o utrošku sredstava za razvoj polјoprivrede i sela za 2019. godinu
 9. Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu subvencija za zapošlјavanje novih radnika u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima, subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme i subvencionisanje troškova standardizacije kvaliteta poslovanja za preduzetnike i pravna lica u 2019. godini
 10. Izvještaj o dodjeli jednokratne novčane pomoći licima koja se nalaze u stanju vanredne socijalne potrebe u 2019. godini
 11. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Šamac sa godišnjim finansijskim obračunom za 2019. godinu
 12. Program rada i finansijski plan JU Centar za kulturu Šamac za 2020. godinu
 13. Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun JZU ''Apoteka Šamac'' za 2019. godinu
 14. Program rada i finansijski plan JZU ''Apoteka Šamac'' za 2020. godinu
 15. Izvještaj o radu Narodne biblioteke Šamac od 1.januara do 31. decembra 2019. godine
 16. Izvještaj o poslovanju JU Centar za socijalni rad za 2019. godinu sa godišnjim obračunom
 17. Program rada i finansijski plan JU Centar za socijalni rad za 2020. godinu
 18. Izvještaj o poslovanju JZU Dom zdravlјa Šamac u 2019. godini sa godišnjim obračunom
 19. Plan rada sa finansijskim planom JZU Dom zdravlјa Šamac za 2020. godinu
 20. Finansijski izvještaj za period 01.01.2019-31.12.2019. godine JPU ''Radost''
 21. Imovinsko pravni odnosi
 22. a) Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet Duga)
 23. b) Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet 1 Crkvina)
 24. v) Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet 2 Crkvina)
 25. g) Prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac
 26. Aktuelni čas

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Nikolina Škrbić, dipl. ekonomista

**materijal za 40. sjednicu možete preuzeti ovdje