Претрага

У петак сједница Скупштине општине Шамац

У петак 26. фебруара  заказана је четрнаеста редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине (зграда Старог хотела) са почетком у 10,00 часова.

 

За сједницу је предложен сљедећи

Дневни ред:

1. Информација о активностима Начелника  општине између двије сједнице Скупштине општине,

2. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту,

3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о висини цијене неизграђеног градског грађевинског земљишта  и изграђеног простора за 2010. годину,

4. Приједлог Одлуке о промјени облика  организовања ОЈДП“Шамац – стан“ Шамац,

5. Приједлог Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије обданиште“Радост“ Шамац,

6. Приједлог Одлуке о манифестацијама из области културе од значаја за општину Шамац,

7. План рада Начелника општине и Општинске административне службе Шамац за 2010. годину,

8.Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије Шамац у 2010. години,

9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција,

10. Приједлог Одлуке о комуналној накнади,

11. Приједлог Програма изградње и уређење простора и програма капиталних инвестиција – набавка грађевинских објеката у 2010. години,

12. Приједлог Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2010. години.

13. Приједлог Одлуке о Годишњем плану расподјеле средстава за спорт из Буџета општине Шамац за 2010. годину,

14. Информација о стању остваривања и заштите права логораша са подручја општине Шамац,

15. Информација о стипендирању студената  и ученика на подручју општине Шамац у школској 2009/10 години,

16. Информација о наплати ренти, накнада за уређење градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналних такса у 2009. години,

17. Рјешавање по захтјевима:

а) Разматрање питања сјече старих платана у дворишту Косте Ђурића из Шамца,

18. Актуелни час