Pretraga

U srijedu 30. septembra 2020. godine sjednica SO Šamac

Za srijedu 30.09.2020. godine zakazana je XLIII redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa XLII redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Izvod iz zapisnika sa I tematske sjednice Skupštine opštine Šamac
3. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac

4. Prijedlog zaklјučka o prihvatanju Nacrta rebalansa budžeta za 2020. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prostora i građevinskom zemlјištu 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
6. Prijedlog odluke o stavlјanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na osnivanje prava službenosti na nepokretnostima
7. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Šamac za period 01.01. - 30.06.2020. godine
8. Informacija o naplati komunalnih taksi i naknada u periodu 01.01.2020 do 30.06.2020. godine
9. Informacija o radu opštinskih inspektora za period 01.01. - 30.06.2020. godine
10. Informacija o izvršenom upisu učenika u prve razrede Srednje škole ''Nikola Tesla'' i osnovnih škola na području opštine Šamac za školsku 2020/2021. godinu
11. Imovinsko-pravni odnosi
a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet Crkvina)
b) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet Novo Selo)
c) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet Naselјe Nemanjića)
č) Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemlјišta u svojini opštine Šamac radi oblikovanja-kompletiranja parcele
13. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JPU ''Radost'' Šamac
14. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora JPU ''Radost'' Šamac
15. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Nikolina Škrbić, dipl. ekonomista

**materijal za 43. sjednicu možete preuzeti ovdje