Pretraga

U petak 29. januara 2021. godine sjednica SO Šamac

Za petak 29.01.2021. godine zakazana je II redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova.

- Polaganje svečane zakletve odbornika Milana Nikolić

Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa I sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Šamac za 2021. godinu
3. Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na teritoriji opštine Šamac po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2021. godini

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Šamac u 2021. godini
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora za 2020. godinu na području opštine Šamac
6. Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade integrisane strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Šamac 2021-2030
7. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni usluge JPU ''Radost'' Šamac za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o odborničkoj legitimaciji
9. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac
10. Izvještaj o radu JU Dječije obdanipte ''Radost'' Šamac za radnu 2019/2020. godinu
11. Informacija o snabdijevanju vodom na području opštine Šamac sa posebnim osvrtom na snabdijevanje iz arteških bunara i kvalitet iste
12. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. načelnika Odjelјenja za opštu upravu
13. Prijedlog odluke o delegiranju odbornika Skupštine opštine Šamac koji će u svojstvu službenog lica prisustvovati zaklјučenju braka
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste stučnjaka za imenovanje u Komisiju za prijem službenika u Opštinskoj upravi Opštine Šamac
15. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Odbora za žalbe opštine Šamac
16. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. člana Odbora za žalbe opštine Šamac
17. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU ''Centar za kulturu'' Šamac
18. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora JU ''Centar za kulturu'' Šamac
19. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Simo Varadinović, dipl. inž. polј.

**materijal za 2. sjednicu možete preuzeti ovdje