Pretraga

U utorak 23. februara 2021. godine sjednica SO Šamac

Za utorak 23.02.2021. godine zakazana je III redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa II redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
3. Prijedlog Programa obavlјanja i finansiranja zajedničke komunalne potrošnje na području opštine Šamac za 2021. godinu

4. Prijedlog Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Šamac u 2021. godini
5. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac za 2021. godinu
6. Prijedlog Programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Šamac za 2021. godinu
7. Prijedlog Programa mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije
8. Prijedlog Godišnjeg plana sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Šamac za 2021. godinu
9. Prijedlog odluke o finansiranju dijela troškova redvonog rada političkih stranaka i koalicija koje imaju odbornike u Skupštini opštine Šamac u 2021. godini
10. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemlјišta u svojini Opštine Šamac radi oblikovanja-kompletiranja parcele
11. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac
12. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe opštine Šamac
13. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač Opština Šamac
14. Izvještaj o radu Skupštine opštine Šamac i stalnih radnih tijela u Skupštini opštine Šamac u 2020. godini
15. Informacija o radu Komunalne policije za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
16. Izbor, imenovanja i razrješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora JPU ''Radost'' Šamac
b) Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. direktora JPU ''Radost'' Šamac
c) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora JU Centar za kulturu Šamac
č) Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. direktora JU Centar za kulturu Šamac
ć) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač Opština Šamac
dž) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac
đ) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JPU ''Radost'' Šamac
e) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU ''Centar za kulturu'' Šamac
f) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Savjeta za boračka i socijalna pitanja
17. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Simo Varadinović, dipl. inž. polј.

**materijal za 3. sjednicu možete preuzeti ovdje