Pretraga

U petak 12. marta 2021. godine sjednica SO Šamac

Za petak 12.03.2021. godine zakazana je IV redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa III redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
3. Izvještaj Glavne službe za reviziju o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Šamac za period 01.01 - 31.12.2019. godine

4. Prijedlog odluke o usvajanju Akcinog plana za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Šamac za period 01.01-31.12.2019. godine
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kalendara kulturnih aktivnosti u 2021. godini
6. Izvještaj o radu Odbora za žalbe Opštine Šamac za 2020. godinu
7. Informacija o realizaciji Programa obavlјanja i finansiranja zajedničke komunalne potrošnje u 2020. godini
8. Informacija o realizaciji Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Šamac u 2020. godini
9. Informacija o radu opštinskih inspekcija u 2020. godini sa planom rada za 2021. godinu
10. Informacija o realizaciji ugovora o zakupu poslovni prostora i objekata u svojini opštine Šamac za period 01.01.-31.12.2020. godine
11. Informacija o stanju javne rasvjete na području opštine Šamac za period 01.01. - 31.12.2020. godine
12. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Simo Varadinović, dipl. inž. polј.

**materijal za 4. sjednicu možete preuzeti ovdje