Пословник о раду Комисије за избор секретара СО

Пословник о раду Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац