Претрага

У сриједу 31. марта 2021. године сједница СО Шамац

За сриједу 31.03.2021. године заказана је V редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са IV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о додјељивању Повеље за 2020. годину

4. Приједлог одлуке о додјељивању Плакете за 2020. годину
5. Приједлог одлуке о додјељивању Похвале за 2020. годину
6. Приједлог одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју општине Шамац за 2021. годину
7. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину
8. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2020. години
9. Извјештај о утрошку средстава по основу остваривања субвенција за одржавање постојећег броја запослених у привредним субјектима (правна лица и предузетници) као мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19) у 2020. години
10. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2020. години
11. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2020. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2021. години
12. Информација о раду општинских инспекција у 2020. години са планом рада за 2021. годину
13. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву Општине Шамац у 2020. години
14. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању секретара Скупштине општине Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
г) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије
д) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ђ) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
е) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
ж) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за општу управу
з) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
и) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
ј) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој
к) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за локални економски развој
л) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
љ) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите

- Полагање свечане заклетве именованих лица

м) Приједлог рјешења о разрјешењу члана Комисије за мјесне заједнице
н) Приједлог рјешења о именовању члана Комисије за мјесне заједнице
15. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 5. сједницу можете преузети овдје