Претрага

Јавни позив за социјално угрожене незапослене борце

Начелница одјељења за општу управу Лепа Тривић, данас је путем медија позвала све незапослене борце који живе на шамачком подручју, а који се налазе у стању социјалне потребе, да конкуришу по Јавном позиву које је расписало Mинистарство рада и борачко инвалидске заштите.

Она додаје, да би борац могао конкурисати по јавном позиву потребно је да испуњава неколико услова, а то је:
Да је млађи од 60 година, и да му је рјешењем од стране надлежног органа утврђен статус борца од прве до пете категорије,
Да има пријављено пребивалиште на подручју општине Шамац,
Да укупна примања подносиоца Захтјева не прелазе износ од 207,00 КМ, или да укупна примања подносиоца захтјева и чланова његове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству, не прелази износ већи од 520,00 КМ, ту се не рачунају примања која се остварују по основу социјалне и дјечије заштите,
Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству нису власници више од једне стамбене јединице, која је условна за становање, да нису власници пословног простора из којег могу остварити приходе продајом или давањем закуп, да нису власници пољопривредног земљишта и/или шуме чија површина прелази 5 хектара, да нису власници једног или више моторних возила чија укупна каталошка вриједност прелази износ 6.000,00 КМ.
Поред претходно набројаних услова, истиче да је потребно и да подносилац захтјева није обухваћен Програмом запошљавања и самозапошљавања, који је предвиђен акционим планом за 2021. годину, као и да није користио новчана средства за самозапошљавање кроз програм Заједно до посла.
Образац захтјева може се преузети како на сајту општине, тако и лично у Одјељењу за општу управу.
Уз уредно попуњен образац, мора се приложити у овјереној копија личне карте, текућег рачуна и копија чека од пензије како од подносиоца захтјева тако и од чланова уже породице који живе у заједничком домаћинству, уколико остварују примања по овом основу.
Тривићева је напоменула, да се још увијек не зна износ новчаних средстава која ће се додјељивати борцима, и да ће висина истих зависити од броја лица која се налазе на коначној листи и износа расположивих средстава у буџету Републике Српске.
Јавни позив остаје отворен до 05.05.2021. године.
Подсјећања ради на шамачком подручју има око 1080 демобилисаних бораца, који имају статус борца од прве до пете категорије.

Светлана Павловић, дипл. журналиста

 

Јавни позив за подношење захтјева за додјелу новчане помоћи социјално угроженим незапосленим борцима