Saopštenje Štaba za vanredne situacije opštine Šamac na dan 09.04.2021. godine

1. Trenutna epidemiološka situacija na području opštine Šamac je zadovolјavajuća. Na danas održanoj sjednici Štaba za vanredne situacije opštine Šamac  konstatovano je da su području opštine Šamac zaklјučno sa današnjim danom registrovana ukupno 34 aktivna lica kojima je potvrđen nalaz  na korona virus.

2. Imajući u vidu da među trenutno obolјelim od virusa Korona nema djece osnovnoškolskog uzrasta a u skladu sa zaklјučkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 12.04.2021. godine nastaviće se obrazovno vaspitni proces u svim osnovnim školama na području opštine Šamac.

3. Republički štab je zaklјučkom propisao da se rad ugostitelјskih objekata ograničava u vremenskom intervalu od 06:00 do 22:00 časa. Obzirom da je epidemiološka situacija na šamačkom području zadovolјavajuća opštinski Štab neće donositi restriktivnije mjere u odnosu na mjere propisane zaklјučkom Republičkog štaba. Podsjećamo, da opštinski Štab  još uvijek nema nadležnost da donosi blaže mjere u odnosu na mjere propisane od strane Republičkiog štaba za vanredne situacije.

4. Do sada je Domu zdravlјa u porodičnim ambulantama prijavlјeno za vakcinisanje 1.649 lica. Vakcinisano je 400 lica,od čega su 52  zdravstvena radnika zatim vakcinisano je i 30 djece sa posebnim potreba a ostalo su lica preko 65 godina starosti.