Претрага

У сриједу 28. априла 2021. године сједница СО Шамац

За сриједу 28.04.2021. године заказана је VI редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са V редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о доношењу Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац

4. Приједлог одлуке о приступању измјени Просторног плана општине Шамац 2013-2033
5. Приједлог одлуке о комуналним таксама
6. Приједлог одлуке о административним таксама
7. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца Добој за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године Општина Шамац
8. Извјештај о извршењу Буџета Општине Шамац за период 01.01.- 31.12.2020. године
9. Приједлог одлуке о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2020. годину
10. Извјештај о раду ЈУ ''Центар за културу'' Шамац са годишњим обрачуном за 2020. годину
11. Програм рада и финансијски план ЈУ ''Центар за културу'' Шамац за 2021. годину
12. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ ''Апотека'' Шамац за 2020. годину
13. Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека'' Шамац за 2021. годину
14. Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31. децембра 2020. године
15. Финансијски план за 2021. годину ЈПУ ''Радост'' Шамац
16. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2020. годину са Програмом рада за 2021. годину
17. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2020. - 31.12.2020. године
18. Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју општине Шамац за 2020. годину
19. Имовинско-правни односи
      a) Приједлог одлуке о додјели тениских терена у закуп
      б) Приједлог одлуке  о додјели пословног простора у закуп
20. Избор, именовања, разрјешења
      а) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац  у име јединице локалне самоуправе
      б) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац
      в) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац у име јединице локалне самоуправе
      г) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Србија'' Црквина
      д) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Србија'' Црквина у име јединице локалне самоуправе
      ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности  члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац, на лични захтјев
      е) Приједлог рјешења о именовању члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац, као представника Стручног вијећа предшколске установе
      ж) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности  члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац, на лични захтјев
      з) Приједлог рјешења о именовању члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац, као представника Савјета родитеља
     и) Приједлог рјешења о формирању Комисије за стручну контролу усклађености Основе заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Шамац
      ј) Приједлог рјешења о измјени рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за здравље
      к) Приједлог одлуке о измјени одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
21. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 6. сједницу можете преузети овдје