Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе – фарма за узгој пилића инвеститор Игор Петровић

Дана 21.04.2021. године ово Одјељење је запримило захтјев који је упућен Министасртву за просторно уређење, грађевинарство и екологију инвеститора Игора Петровића за издавање Еколошке дозволе за фарму за узгој пилића капацитета 28 450 комада по турнусу, на дијелу земљишта означеног као к.ч.број 2070/8 и 2070/15 Ко. Обудовац.
Обавјештавамо заинтересовану јавност Општине Шамац, а посебно насељеног мјеста Обудовац да могу своје мишљење, примједбе и сугестије у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе Општине Шамац и то у року од 30 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шамац.
Докази уз захтјев за издавање еколошке се могу погледати у Општинској управи Шамац и на интернет страници Општине Шамац.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

ПРИЛОЗИ:
1. Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе
2. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе