Обавјештење о радном времену на дане републичких празника

Одлуком о радном времену за вријеме републичких празника на подручју општине Шамац дефинисано је, између осталог, да се на дане републичког празника Међународни празник рада (1. мај 2021. године) дозвољава рад свим пословним субјектима на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 12:00 часова, док је 2. мај 2021. године дефинисан као нерадни дан.
Законом о празницима Републике Српске дефинисано да ако други дан републичког празника, а који се празнује два дана, пада у недјељу, тада се тај дан преноси у понедјељак.
У складу са горе наведеним, овим путем обавјештавамо грађане и све привредне субјекте да је  понедјељак (3. мај 2021. године) нерадни дан за све привредне субјекте на подручју општине Шамац.

Одјељење за привреду и
инспекцијске послове