Обавјeштење о планираним радовима

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, ТЈ Шамац, дана 14.05.2021. године (петак) изводити радове на замјени 10 kV реклозера „Крушково Поље“ и на замјени дрвеног АБ стуба на одцјепу за СТС 10/0,4 kV Доњи Хасић Јелас. Без напајања електричном енергијом дана 14.05.2021. у времену од 09:00 до 12:00 часова остаће сви купци који се напајају преко ДВ 10 kV Шамац 110 – Црквина 2, како слиједи:

- МЗ Крушково Поље
- МЗ Шкарић
- МЗ Доњи Хасић
- МЗ Горњи Хасић
- Насеља: Лугови 1, Лугови 2, Економија на Луговима и потрошачи у Луговима уз пут Црквина – Градачац који се напајају са ТС 10/0,4 kV Горња Слатина Лугови.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

Служба за односе с тржиштем и снабдјевачима
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој