Претрага

Обавјештење за породице са троје и више дјеце - Пројекат „Пријатељи породице“

Обавјештавају се породице са троје и више дјеце да могу поднијети захтјев за пријаву на Пројекат „Пријатељи породице“.
Пројекат  „Пријатељи породице“  односи се на вишечлане породице  (са троје и више дјеце, од којих је барем једно малољетно), на начин да родитељима буду омогућени попусти приликом куповине роба и услуга код одређених привредних субјеката. Картица гласи на мајку или стараоца/издржаваоца дјеце.
Право пријаве на исту имају породице или родитељи са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно. Уз захтјев је потребно доставити следећу документацију (оригинал или овјерену копију):

- Доказ о броју чланова домаћинства (кућна листа),
- Фотокопија личне карте подносиоца захтјева (не мора бити овјерена),
- Увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији општине Шамац (ЦИПС),
- Изводи из матичне књиге рођених за дјецу,
- Сагласност Фондације за обраду личних података ( шалтер сала општина Шамац)

Захтјев са прилозима се предаје у шалтер сали општине Шамац или поштом на адресу Општина Шамац, ул. Краља Александра Карађорђевића бр. 4, 76230 Шамац. Рок за подношење пријава  је 15 дана од дана објављивања.
За све додатне информације можете се обратити Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите на број телефона 054/490-459.
Захтјев за издавање поносне картице можете преузети путем доњег линка.

 

Датум: 20.05.2021. године                                                                                           НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
Број:09-183/2021                                                                                              Мишо Дервенић, дипл. економиста         


Линкови:

1. Захтјев за додјелу поносне картице

2. Сагласност