Одлука о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки Општине Шамац за 2021 годину

Одлука о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки Општине Шамац за 2021 годину