Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка хране и пића за потребе репрезентације Општинске управе Шамац“

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка хране и пића за потребе репрезентације Општинске управе Шамац“