Одржана сједница Скупштине општине Шамац (ВИДЕО)

Након редовне сједнице предсједник Скупштине општине Шамац Симо Варадиновић рекао је новинарима да су одборници, поред осталих тачака, усвојили измјену одлуке о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Шамац која подразумјева радно вријеме угоститеља од 06 до 24 часа.
Варадиновић је додао да су данас  усвојили и извјештај о реализацији  плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода.

„Дакле, сходно Закну о фискалној одговорности  Скупштина је 2019 године усвојила план измирења обавеза које су проистекле, односно  настале у неком протеклом периоду тако да је сходно том плану у 2020 години  измирено укупно 150.000 КМ  из буђжета општине Шамац“, каже Варадиновић.
Он је напоменуо да је данас усвојен и извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац.
„Општина Шамац  је у протеклој години стипендирала 70 студената. Свакако   да је жеља и воља Кабинета начелника и Скупштине да у наредним годинама износ стипендије који  на мјесечном нивоу износи 100 КМ буде  повећан сходно могућностима и ситуацији у којој се буде налазила општина“, каже Варадиновић.

Начелница Одјељења за просторно уређење и комуналне послове Ведрана Михаљчић истакла је да је данас усвојен сет одлука о социјалном  становању.
Михаљчићева је истакла да општина Шамац у свом власништву нема ниједну стамбену јединицу која би могла да буде предмет социјалног становања.
„Међутим усвајањем ове три одлуке, о фонду стамбених јединица, одлуке о висини цијене закупа за социјалне категорије и одлуке о субвенционисању оваквог закупа од стране јединице локалне самоуправе ми смо  створили правну  основу за израду Стратегије  као и повлачење, односно обезбјеђење средстава са виших нивоа власти или међународних организација које ће убудуће помоћи изградњу стамбених објеката, а које ће бити додијељене у сврху социјалног становања“, каже Михаљчићева.

Она је подсјетила да сам појам социјално становање које дефинишу ове одлуке и које ће дефинисати Стратегија социјалног становања  подразумјева лица која су због свог економског стања, а немају могућност да по тржишним цијенама ријеше стамбено питање.
„То такође подразумијева и становање лица која су дефицитарног занимања као и лица која бораве на подручју општине Шамац због лијечења дјеце, а  бораве више од 10 дана што је како Законом  дефинисано тако и овим одлукама које су данас донесене. Анализом тренутног стања дошли смо до податка да је за подручје општине Шамац тренутно довољно око 15 стамбених јединица које би задовољиле тренутне потребе социјалног становања. Наравно, у даљем периоду ако се покаже да је потребно више  мијењаће се ове одлуке у том смислу“, каже Михаљчићева.

На данашњој редовној сједници Слупштине одборници су усвојили  приједлог Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац, извјештај о утрошку средстава прикупљених на основу водних накнада у 2020 години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2021 години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020 годину и план коришћења средстава прикупљених од пољопривредних сагласности у 2021 години.
Подршку одборника  добила је и информација о стању безбиједности на подручју општине Шамац у 2020 години са упоредним показатељима из 2019 године, информација о активностима  и техникој опремљености Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2020 годину са планом рада за 2021 годину, извјештај о успјеху  и владању ученика ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ на крају првог полугодишта за школску 2020/2021 годину.

Светлана Павловић, дипл. журналиста