ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. годину

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. годину