Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац од 1.07.2021. године