Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем - лицитацијом

Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем - лицитацијом