Оглас о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Лугови) усменим јавним надметањем –лицитацијa

Оглас о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Лугови) усменим јавним надметањем –лицитацијa