Pretraga

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP ,,ELEKTRO DOBOJ'', TJ Šamac, dana 09.07.2021. godine (petak) izvoditi planirane radove na izradi priklјučka na TS 10/0,4 kV Šamac – Duga 1. Zbog planiranih radova bez napajanja električnom energijom ostaju kupci koji se napajaju sa pomenute trafo stanice, tj.kupci u dijelu ul. Naselјe Duga 6, u vremenu od 10:30 do 11:00 časova.

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP ,,ELEKTRO DOBOJ'', TJ Šamac, dana 09.07.2021. godine (petak) izvoditi planirane radove na izradi priklјučka na TS 10/0,4 kV Pisari 3 – Arterac. Zbog planiranih radova bez napajanja električnom energijom ostaće kupci koji se napajaju sa pomenute trafo stanice, u dijelu Pisara od arterca prema D. Crkvini, u vremenu od 13:30 do 14:00 časova.

Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj