Javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama

Javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu sredstava planiranih u budžetu Opštine Šamac za 2021. god. za finansiranje rada organizacija civilnog društva/nevladinih organizacija