Pretraga

Obavještenje za privredne subjekte (pravna lica i preduzetnici)

Obavještavamo sve privredne subjekte koji su povećali plate radnicima u periodu januar-jun 2021. godine da podnesu zahtjev Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika za četvrti obračunski period.
Zahtjev se podnosi putem aplikacija "e Podsticaj" koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a koja će biti aktivna do 30. avgusta kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavlјen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjelјuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar-kodom.
Važno je napomenuti da privredni subjekti mogu ostvariti pravo na podsticaj već po osnovu jednog povećanja plate koje su izvršili u nekom od prethodnih obračunskih perioda.
Podsjetimo, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini. Zahtjev sa prilozima možete preuzeti sa linka ispod.

http://epodsticaj.vladars.net/pocetna