Оглас о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитација

Оглас о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитација