Podrška Opštine Šamac projektima iz kulture

Opština Šamac posvećuje posebnu pažnju nevladinim organizacijama, te će i ove godine izdvojiti određena finansijska sredstva koja će dodijeliti ovim kategorijama.
Načelnik opštine Đorđe Milićević kaže da ove godine idu sa Javnim pozivom prema nevladinom sektoru sa akcentom na Udruženja iz oblasti kulture koju najvećim dijelom na ovom području u protekle tri godine vodi Centar za kulturu i koji je postao prepoznatlјiv po nizu manifestacija koje organizuje.

„Osnivajući u protekle tri godine Centar za kulturu  uspjeli smo  da pomovišemo opštinu Šamac u široj regiji i na području RS, te imamo goste iz raznih krajeva tokom lјetnih praznika. Izdvojio bih dvije najveće manifestacije „Šamačko lјeto“ i „Zimska čarolija na ušću“  koje su postale tradicija i sa brojnim sportskim i kulturnim događajima“, kaže Milićević.
„Shodno ograničenim finansijskim sredstvima mi ćemo pomagati i druge organizacije iz oblasti kulture. Značajno smo obogatili  kulturna dešavanja na ovom području proteklih godina što je i cilј da u narednom periodu finansijskim sredstvima kojim raspolažemo u saradnji sa Centrom za kulturu organizujemo niz aktivnosti  na područja grada i mjesne zajednice Obudovac. Pored javnog poziva mi ćemo i dalјe jednokratno pomagati  nevladin  sektor  i njihove aktivnosti tokom ove godine“, kaže Milićević.
Načelnik Službe za društvene djlatnosti i poslove Civilne zaštite Mišo Dervenić ističe da je opština Šamac raspisala Javni poziv za organizacije civilnog društva i NVO za 2021 isklјučivo koje su formirane i koje djeluju na ovom području.
„Prijedlozi projekata koji su u skladu sa razvojnim cilјevima opštine Šamac mogu biti iz prioritetnih oblasti: sufinasiranje projekata putem kojih će se doprinijeti razvoju ekologije, zaštite životne sredine i zdravlјa građana, sufinansiranje projekata putem kojih će se doprinijeti jačanju aktivizma civilnog društva na području opštine Šamac kroz afirmaciju kulturnih i društvenih aktivnosti, sufinansiranje kulturnih manifestacija koje će se organizovati na području opštine Šamac u 2021. godini, sufinansiranje kulturnih manifestacija van opštine Šamac a koje su takmičarskog karaktera“, kaže Dervenić.
On dodaje da su putem Javnog poziva izdvojena sredstva od 12.000 KM za projekte čija vrijednost iznosi od 500 do 3.000 KM po projektu.
Direktor Centra za kulturu Milanka Blagojević ističe da Centar podržava u saradnji sa opštinom Šamac  mnogobrojna udruženja i uopšte nevladin sektor, klubove koji djeluju aktivno već nekoliko godina na ovom području, te im pružaju potpunu podršku u vidu saradnje, u vidu ustupanja prostorija.

Svetlana Pavlović, dipl. žurnalista