Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова "Асфалтирање локалног пута Вреоци у МЗ-и Баткуша"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова "Асфалтирање локалног пута Вреоци у МЗ-и Баткуша"