Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Уклањање депоније шута и отпада и уклањање објекта у власништву Општине Шамац“

Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Уклањање депоније шута и отпада и уклањање објекта у власништву Општине Шамац“