Pretraga

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 15.09.2021. godine (srijeda) izvoditi planirane radove na ŽRTS 10/0,4 kV Donja Slatina – Milјići.
Zbog planiranih radova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u zaseoku Milјići u Donjoj Slatini, u vremenu od 08:30 do 15:00 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj