Pretraga

U srijedu 22. septembra 2021. godine sjednica SO Šamac

Za srijedu 22.09.2021. godine zakazana je X redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa IX redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
3. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za izbor Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Šamac
4. Prijedlog odluke o načinu i uslovima pribavlјanja, upravlјanja i raspolaganja poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i drugim nepokretnostima u svojini Opštine Šamac

5. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Šamac
6. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Šamac za period 01.01. - 30.06.2021. godine
7. Informacija o radu opštinskih inspektora za period 01.01. - 30.06.2021. godine
8. Informacija o izvršenom upisu učenika u prve razrede Srednje škole ''Nikola Tesla'' Šamac i osnovnih škola na području opštine Šamac za školsku 2021/2022. godinu
9. Imovinsko – pravni odnosi
a) Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet Šamac, ugao ulica Nikole Tesle i Cara Lazara)
b) Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini Opštine Šamac (lokalitet Šamac, ulica Đenerala Draže Mihalovića)
c) Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemlјišta u svojini Opštine Šamac radi oblikovanja – kompletiranja parcele (lokalitet – ulica Duga VII)
č) Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemlјišta u svojini Opštine Šamac radi oblikovanja – kompletiranja parcele (lokalitet – ulica Nemanjića II)
ć) Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora na korišćenje
10. Izbor, imenovanja, razrješenja
a) Prijedlog rješenja o izboru člana Školskog odbora JU Osnovna škola ''Gornja Slatina'' Gornja Slatina
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Šamac
11. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Simo Varadinović, dipl. inž. polј.

**materijal za 10. sjednicu možete preuzeti ovdje