Позив

Позивају се корисници јавних површина на којима су постављени привремени објекти гараже и шупе да дођу у Општинску управу Шамац како би потписали Уговоре о закупу земљишта на којем имају постављену гаражу, а за које им је у претходном периоду утврђивана обавеза плаћања путем Рјешења о комуналној такси за заузимање јавне површине за постављену гаражу или шупу.
Поступак потписивања Уговора о закупу земљишта ће трајати од 20.09.2021. године до 30.09.2021. године, сваким радним даном од 12h до 15h, канцеларија број 30.
Потребно је понијети личну карту.
Корисници јавних површина који имају статус породице погинулог борца потребно је да доставе доказ о истом.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.