Нацрт стратешке платформе 2022-2028

Нацрт стратешке платформе 2022-2028

Увод-ријеч Начелника

Образац за коментаре на стратешку платформу

Образац за приједлог мјере-а