Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање некатегорисаног локалног пута Васића сокак у МЗ-и Обудовац (поновљени поступак) и асфалтирање некатегорисаног локалног пута Аврамовић-Дујковић сокак у МЗ-и Обудовац 2“

Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање некатегорисаног локалног пута Васића сокак у МЗ-и Обудовац (поновљени поступак) и асфалтирање некатегорисаног локалног пута Аврамовић-Дујковић сокак у МЗ-и Обудовац 2“