Продужено радно вријеме матичара

Начелница одјељења за Општу управу Лепа Тривић обавијестила је грађане  да је у општини Шамац донешена нова Одука о радном времену која се највише односи на рад матичара  у писарници у Општинској управи Шамац. Службеник на наведеним пословима радиће понедјељком, сриједом и петком од 7 до 15 часова, а уторком и четвртком од 8 до 16 часова.

Она је додала да се Начелник општине одлучио на ову промјену у радном времену како би сервис услуге грађанима из домена наведених послова био ближи и лицима која нису у прилици да напуштају своја радна мјеста у току њиховог радног времена.
Тривићева је подсјетила да на подручју општине Шамац има пет мјесних канцеларија, у Обудовцу, Горњој и Доњој Слатини, Црквини и Тишини, гдје грађани могу у свим тим канцеларијама  да изваде потребне документе, као што су изводи из матичних књига, затим да изврше овјеру различитих докумената.
„Ово сам нагласила из разлога јер нам се ближе Избори за Савјете мјесних заједница. Сви кандидати могу да изврше потребне овјере и у наведеним мјесним канцеларијама, те би на тај начин смањили гужву у писарници општинске управе“, каже Тривићева.
Тривићева је нагласила да је и електронски начин комуникације са странкама све интензивнији, чему је доприњела и тренутна епидемиолошка ситуација.
„У писарници општинске управе примјетан је повећан обим посла, из разлога јер смо ове године  имали и већи број лица из иностранства која су вршила уписе различитих промјена у својим матичним евиденцијама“, каже Тривићева.

Светлана Павловић, дипл. журналиста