Јавна установа Центар за социјални рад Шамац

Николе Пашића 54, 76230 Шамац

+387 (0)54 611 125

+387 (0)54 611 125

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Јавна установа Центар за социјални рад Шамац је установа са јавним овлаштењима, основана 1979.године, Одлуком СО Шамац. Дјелатност Центра оријентисана је на пружање услуга социјалног рада и унапређење квалитета социјалне заштите а у циљу отклањања социјалне угрожености и обезбјеђивање социјалне сигурности у свим областима живота и рада. У обављању својих дјелатности Центар сарађује са другим јавним организацијама и установама, органима управе, удружењима грађана, хуманитарним организацијама, те другим физичким и правним лицима који учествују у обављању дјелатности социјалне заштите. Своју дјелатност обавља примјењујући савремена стручна и научна знања, важеће законске и друге прописе, користећи методе социјалног и другог стручног рада. Свој стручни рад зансива на примејни метода тимског рада.


Центру су повјерени послови социјалне, породично правне и дјечије заштите, и то:

- Утврђивање и реализација права из социјалне заштите;

- Утврђивање и реализација права из дјечије заштите;

- Провођење породичне заштите и остваривање функције органа старатељства;

- Праћење, оцјена и ревизија утврђених права из свих области;

- Кривично правна заштита малољетних преступника;

- Исплата новчаних давања корисницима;

- Пружање социјалних услуга и подршке корисницима;

- Вођење и ажурирање законски дефинисане евиденције (база података, канцеларијско пословање, досијеи итд).

Законом о социјалној заштити у РС утврђена су права у социјалној заштити (новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање). Приоритетно, наведена права у социјалној заштити остварују лица која су неспособна за рад, а који су без властитих прихода и прихода породице као и подршке сродника, те лица која су због свог физичког и здравственог стања зависна од помоћи друге особе, као и она лица која се из неког специфичног разлога нађу у стању социјалне потребе.